Deelname door CC-NL aan Materialen beurzen

CC-NL neemt deel aan een aantal materialen beurzen om promotie te maken voor CF en CC technologie en toepassingen. CC-NL was ook vertegenwoordigd op de beurs MATERIALS op 20/21 april 2016 in Veldhoven met een informatiestand (zie foto hier boven).

CC-NL zal ook aanwezig zijn op de beurs MATERIALS ENGINEERING in december 2016 te Gorinchem. Aanmelden hier

 

CC.NL oprichtingsbijeenkomst 20 april in Veldhoven

De officiële oprichtingsbijeenkomst werd op woensdag 20 april 2016 tijdens de MATERIALS Beurs in Veldhoven gehouden. Een aantal bedrijven heeft zich aldaar opgeven als “Founding Member” van CC.NL.

Materiaalkennis stimuleren.

Nederland heeft een achterstand ten opzichte van andere EU landen als men de kennis op het gebied van hightech materialen in engineering toepassingen vergelijkt. Dit geldt met name voor het verwerken van de hoge sterkte vezels carbon tot Carbon Composieten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Carbon Composites verkennende bijeenkomst

Deze constatering werd gedaan op een bijeenkomst op 5 februari 2016 in Utrecht, waar een 15-tal Nederlandse bedrijven, die zich bezig houden met deze technologie, zich afvroegen hoe de kennis op dit gebied gestimuleerd zou kunnen worden. (Zie foto boven)

 

Contacten met de Duitse Branche organisatie CCeV

Twee vertegenwoordigers van de Duitse Carbon Composites organisatie CCeV spraken daar over de verregaande steun die hun leden krijgen van de Duitse overheid om de Carbon Composites Technologie te stimuleren. www.carbon-composites.eu

 

Samenwerking met kennisinstituten

CC-NL zal samenwerking tussen bedrijven en kennisinstituten, Technische Universiteiten en Hogescholen gaan zoeken om meer research te kunnen doen en tevens aan scholing van voldoende technici die met deze materialen kunnen werken.

 

Oprichting van de Carbon Composites Technology Group

Om snel deze achterstand in te kunnen lopen werd besloten om een werkgroep opdracht te geven om te komen tot de oprichting van een materiaal technologie-groep, die de belangen van de Carbon Composites technologie bedrijven in het Nederlandse taalgebied (Nederland en Vlaanderen) wil gaan behartigen.

CC-NL beëindigd haar activiteiten en tevens haar associatie met de Bond voor Materialenkennis per 31 december 2017.

 

CONTACT INFORMATIE

Secretariaat CC-NL.  Alg. Secretaris: Ing. Jaap H. Ketel

C/o Nedland BV, Sluithek 6, 3831 PB, LEUSDEN

Tel 033-4343500   Mob. 06-53261771  E: jaap.ketel@nedland.nl

 Carbon Composites .... .... Licht, Sterk en Duurzaam!