NIEUW VOORZITTER CC-NL

 

Tijdens de ledenvergadering van CC-NL gehouden op vrijdag 4 november bij Scania in Meppel is benoemd tot nieuwe voorzitter van CC-NL dhr. ing. Norbert van Kerkhof.

 

CARBON-COMPOSIETEN.NL PER 01-01-2017 DEEL VAN BOND VOOR MATERIALENKENNIS

 

De Bond voor Materialenkennis (BvM), met haar ca. 800 leden, zal binnenkort uitgebreid worden met een nieuwe sectie: de Technologie Groep “ Carbon-Composites.nl ” (CC-NL). Hierover is onlangs een principe akkoord bereikt op bestuurlijk niveau van de beide organisaties. De verwachting is dat ook de leden de bestuurlijke besluiten breed zullen ondersteunen.

Tijdens de beurs Engineering Materials, die op 6-7-8 december a.s. in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden wordt, zal de algemene vergadering van de BvM de opname van deze nieuwe sectie binnen de BvM formeel goedkeuren. Op woensdagmiddag 7 december zal dit gevierd worden met een kort officieel gebeuren op de beursvloer, gevolgd door een hapje en een drankje. De beurs Engineering Materials is bij uitstek de showcase voor innovatie in gewicht besparende constructie materialen, hetgeen is waar de technologie groep CC-NL voor staat.

Bij monde van haar voorzitter, Guido Verhoeven, verklaart het bestuur van de BvM zich zeer verheugd Carbon-Composites.NL als nieuwe sectie binnen de BvM te mogen verwelkomen. Carbon gebaseerde composieten zijn immers een vrij nieuwe familie van high-tech engineering materialen met tal van materiaaltechnische uitdagingen. Carbon-Composittes.NL vult binnen het Nederlandse taalgebied een leemte op het vlak van een gecoördineerd delen van kennis en kunde; hetgeen de voornaamste doelstelling is de BvM.

 

Ook de op vrijdag 4 november verkozen nieuwe voorzitter van CC-NL, Ing. Norbert van Kerkhof (foto), verklaart dat BvM aan C-C.NL de broodnodige ondersteuning kan bieden, en toegang tot hun grote achterban, om hun groei en hun activiteiten te begeleiden.

 

Het secretariaat van Carbon-Composites.nl zal per 1 januari 2017 bij het secretariaat van de Bond voor Materialenkennis worden ondergebracht.

 

www.bondvoormaterialen.nl

www.carbon-composites.nl

 

 

Succesvol bezoek aan Fokker Aerostructures op vrijdag 24 juni j.l.

De heer Offringa (tweede van rechts) werd bedankt met een een kleine attentie voor zijn gastheerschap

CC-NL beëindigd haar activiteiten en tevens haar associatie met de Bond voor Materialenkennis per 31 december 2017.

 

CONTACT INFORMATIE

Secretariaat CC-NL.  Alg. Secretaris: Ing. Jaap H. Ketel

C/o Nedland BV, Sluithek 6, 3831 PB, LEUSDEN

Tel 033-4343500   Mob. 06-53261771  E: jaap.ketel@nedland.nl

 Carbon Composites .... .... Licht, Sterk en Duurzaam!